Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 10.05.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 13.05.2013 г.
Автор: Станислава Велева, Димитър Златинов, Людмила Векова, Григор Димитров, Йорданка Велинова
Ключови думи: Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.
Описание

Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2012 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки за работа от национални и регионални програми.


При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания и анкетни проучвания, проведени по проекта, както и други, обобщение на опита на регионални и браншови организации, членуващи в БСК.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа