Секторен анализ на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води” - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 18.11.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 18.11.2013 г.
Автор: Анна Маринова, Наталия Барарева, Жана Величкова, Добри Митрев, Валентин Бъчваров
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води” - 2013 г.
Описание

Документът представя развитието на производствените и търговските процеси в сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води” през последните пет години и тяхното отражение върху състоянието и перспективите за развитие на заетите в него. Направен е преглед на състоянието, проблемите и дефицитите, свързани с подобряване на знанията, уменията и компетенциите на човешките ресурси и начините за тяхното преодоляване.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа