Анализ на основните проблеми на оценката и управлението на компетенциите на работната сила в образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2014
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 06.06.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 06.06.2014 г.
Автор: Марлен Моллова, Антоанета Кацарова, Даниела Симидчиева
Ключови думи: Анализ на основните проблеми на оценката и управлението на компетенциите на работната сила в образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2014
Описание

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на  работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда.
Принос за постигане на горната цел е и включеният през 2014 г. „Анализ на съответствието между квалификацията и притежаваните компетенции от работната сила с очакванията и потребностите на бизнеса».

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа