Оценяване на компетенциите на работната сила - състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти (2010)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 16.03.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.03.2011 г.
Автор: Людмила Векова, Григор Димитров, Мая Христова, Силвия Тодорова, Камен Колев, Георги Шиваров
Ключови думи: Компетенции, работна сила, оценяване, технологии, иновации, конкурентоспособност, образование, система
Описание

Този документ прави обобщение на основните термини, данни, политики по отношение на компетенциите на работната сила, включително факторните влияния. Използваната методология включва национални и международни информационни и статистически източници – НСИ, Евростат, ОИСР, ЮНИДО и др., както и анкетни и социологически проучвания сред специфични и специализирани професионални групи по отношение на системите за оценка на компетенциите на работната сила.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа