Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е изследване на основните показатели за състоянието и на най-важните тенденции в развитието на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите лица и образователното равнище на работната сила на национално равнище, по приоритетни сектори, икономически дейности и области. Проучването цели да допълни възможните направления, в които следва да се развива системата за оценка на компетенциите на работната сила на национално, браншово и регионално равнище .Използваната методология включва информационни национални и международни източници, включително статистически бази данни от НСИ, НОИ, ЕВРОСТАТ, ЮНЕСКО и др. За провеждане на изследването са използвани индикатори и критерии, като наборът на данните е въз основа на изследване на съществуваща информация.
11.11.2010

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа