Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът има за цел да допринесе за създаването на първоначална визия и функционалност на изгражданата от Българска стопанска камара (БСК) Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК). Проучени и изследвани са най-използваните и популярни в България корпоративни системи и инструменти за повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на работната сила.
19.08.2010

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа