Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да анализира сектор С, Преработваща промишленост, 24 Производство на основни метали. Данните са подбрани, обработени и анализирани изцяло за предприятия от сектора. Специално за настоящия анализ е разработен въпросник, предоставен на предприятия в сектора, чиито отговори са използвани за целта на анализа. Освен базата данни от статистическите организации, използваната литература и комуникация с предприятията, изготвящите анализа излагат своето експертно мнение на база опита си, наличната информация и общоевропейските и световни практики.
28.12.2011
Документът задълбочава изследването на текущите тенденции, потребности и проблеми на предприятията, осъществяващи основно своята икономическа дейност по код 24 „Производство на основни метали“. Материалът надгражда изготвените до момента анализи за сектора, като основният фокус е към факторите, влияещи върху развитието на човешката сила.
05.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа