Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да разгледа в цялост и конкретика състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектора "Електронна промишленост и информатика".
10.01.2012
Целта на този документ е да задълбочи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Електронна промишленост и информатика”, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции. Основните заключения са фокусирани върху целите и задачите на проекта MyCompetence, като са формулирани и препоръки, свързани с развитието на сектора, включително за промяна на нормативната база.
07.11.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа