Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Утвърдената Структура на НКПД-2010 е публикувана на интернет-страницата на Министерство на труда и социалната политика в рубриката „Национална класификация на професиите и длъжностите”
20.08.2010

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа