Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът обхваща формиращите се тенденции в добивната промишленост в Европейския съюз и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вносът и износът на основни продукти и формирането на придадена стойност. Систематизират се предпоставките за формиране на нови работни места. Разгледани са някои действащите нормативни документи в ЕС и страната, засягащи различните производства в добивната промишленост, както и ускореното реализиране на технологии с висока ефективност и минимизирано отрицателно върху качеството на околната среда и здравето на хората. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието на този икономически сектор.
27.03.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа