Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Документът е предназначен за специалистите на БСК, които разработват информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Предложеният доклад е от среща с международни експерти, проведена през 2011 г.
03.08.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа