Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е създаването на стратегия за управление и мотивиране на човешките ресурси и повишаване компетенциите на работната сила на база анализ на икономическите показатели и квалификацията на заетите в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост”. Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на дървен материал и мебели в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на тези сектори върху икономиката на страната, вноса и износа на продукцията, формирането на принадена стойност, както и създаване на нови работни места. Посочена е квалификацията на заетите в секторите „Дървообработване” и „Производство на мебели” и са направени сравнения. Представен е анализ на рисковите фактори, засягащи производството на дървен материал и мебели. На основа на представения анализ и на развитието на технологиите са формулирани изводи за наличните и очакваните да се появят нови професии, специалности и работни места, както за експлоатационния, така и за ръководния персонал. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието в двата сектора.
14.11.2012
Целта на този документ е създаването на стратегия за управление и мотивиране на човешките ресурси и повишаване компетенциите на работната сила на база анализ на икономическите показатели и квалификацията на заетите в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост”. Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на дървен материал и мебели в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на тези сектори върху икономиката на страната, вноса и износа на продукцията, формирането на принадена стойност, както и създаване на нови работни места. Посочена е квалификацията на заетите в секторите „Дървообработване” и „Производство на мебели” и са направени сравнения. Представен е анализ на рисковите фактори засягащи производството на дървен материал и мебели. На основа на представения анализ и на развитието на технологиите са формулирани изводи за наличните и очакваните да се появят нови професии, специалности и работни места, както за експлоатационния, така и за ръководния персонал. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието в двата сектора. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
18.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа