Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 4 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Отбранителна промишленост” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Отчетени са изискванията на Стратегията за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. Предложени са методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.
13.02.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа