Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този анализ е да представи състоянието през последните четири години и тенденциите в развитието на процесите в сектор „Специализирани строителни дейности” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Направен е преглед на стратегиите за управление на човешките ресурси и са предложени методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.
15.12.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа