Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да представи актуалното състояние, тенденции за развитие, текущите проблеми и потребности в сектор „Дейности по охрана и разследване“. Анализът съдържа задълбочено изследванена човешкия капитал, нормативната рамка, бизнес средата, мястото на сектора в икономиката на Европа и България.
05.11.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа