Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Документът представя методика за оценка на компетенциите по отделни позиции във фирмата и на браншово/регионално равнище. Представена е и методика за приложение на оценката на компетенциите в анализа на потребностите от обучение и развитие на фирмено равнище. Анализирани са практиките по оценка на компетенциите в България и на дейността на центровете за оценка и развитие. Изготвен е класификатор на инструментите за оценка на компетенциите.
11.11.2010

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа