Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила
Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила
01.11.2010

Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др. Предстои анализът да се актуализира ежегодно.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Резюме на анализа Презентация

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа