Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила (Актуализация, 2011)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 01.02.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.02.2012 г.
Автор: Камелия Соколова, Иван Иванов, Павлинка Вълкова, Ваня Кирова, Силвия Тодорова
Ключови думи: Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила
Описание

Проучването на добрите практики в Европейския съюз и развитите страни за съществуващите информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила се провежда за втора поредна година в рамките на проекта за създаване на информационна система за оценка на компетенциите в България (ИСОК), финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Ежегодната актуализация позволява проследяване на актуалните тенденции в прилагането на компетен тностния подход, изследване на европейските рамки и политики в областта на развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, идентифициране на добри практики и съвременни технологични решения, с цел подпомагане и насочване при изграждането на българския модел на национална система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа