Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Eлектротехника и електроника“ - 2011
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 28.12.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 28.12.2011 г.
Автор: Румен Атанасов, Кузман Йонов, Силвия Тодорова
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА“
Описание

Целта на този документ е да разгледа в цялост и конкретика състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектора "Електротехника и електроника". Данните са подбрани, обработени и анализирани изцяло за фирми от сектора. Специално за настоящия анализ е разработен въпросник, предоставен на фирми в сектора, чиито отговори са използвани за целта на анализа. Освен базата данни от статистическите организации, използваната литература и комуникация с фирмите представители, изготвящите анализа излагат своето експертно мнение на база опита си, наличната информация и общоевропейските и световни практики.

 

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа