Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 11.12.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.12.2014 г.
Автор: Камелия Соколова, Мая Христова, Ваня Кирова
Ключови думи: Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво - 2014
Описание

Този документ продължава проучванията на действащи системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво в България. Проучването акцентира на следните теми: анализ на добри практики за организация на обучение, базирано на компетенции; анализ на иновативни подходи в организацията и приложението на електронни обучения и оценяване на работното място; анализ на съвременни подходи за организация на стажове и практики на работното място; валидиране на придобити знания и умения в предприятието.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа