Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия - 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 29.05.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 31.05.2014 г.
Автор: Кузман Йонов, Веселин Акиванов, Бенислав Ванев, Георги Шиваров
Ключови думи: Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия - 2013
Описание

Основна задача на анализа е да обобщи резултатите от изследванията по проблемите на технологиите и иновациите на българските предприятия и тяхното влияние върху компетенциите на работната сила за периода 2009-2013 година и да формира някои рационални препоръки за технологичното и иновационно развитие на предприятията и свързаното с това развитие на човешките ресурси.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа