Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Производство на електротехнически съоръжения” - 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 17.12.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.12.2012 г.
Автор: Петър Денев, Румен Атанасов, Кузман Йонов
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Производство на електротехнически съоръжения” - 2012
Описание

В този документ е разгледано състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектор „Производство на електротехнически съоръжения”. Направен е опит за задълбочено изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови знания, умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа