Секторен анализ на сектор „Търговия на едро“ - 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 18.11.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 18.11.2013 г.
Автор: Виолета Чобанкова, Атанас Бойков
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Търговия на едро“ - 2013
Описание

Документът изследва и анализира тенденциите, проблемите и потребностите, свързани с управлението на човешките ресурси в сектор „Търговия на едро” и очертава средно и дългосрочни прогнози за развитието на сектора. Основен акцент в документа са човешките ресурси, компетенциите, професиите и работните места. В анализа подробно са разгледани възрастовата, образователно– квалификационната и регионалната структура на заетите и са изследвани въпросите, касаещи състоянието на професиите, знанията и уменията в сектора и наличието на компетентностни модели. Дефинирани са дефицитните работни места, професии и специалности в сектора. Направени са изводи за наличните и очакваните да се появят нови професии, специалности и работни места.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа