Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2010 г.)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 13.08.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.11.2010 г.
Автор: Иван Иванов, Мая Христова
Ключови думи: анализ, методология, многомерен метод, многокритериален анализ, Икономически дейности, сектор, предприятия
Описание
Анализът разглежда състоянието на секторите и областите в икономиката на България на база агрегирани показатели и предприятията включени в тях, както и на самите предприятия едни спрямо други. Целта на документа е да даде алтернативен подбор от водещи сектори и региони, които биха могли да бъдат взети предвид за целите на проекта на БСК по ОПРЧР, както и да представи водещите предприятия в избраните сектори и информационна база с техните контактни данни.
Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа