Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване“ (Резюме)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 03.10.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 05.11.2014 г.
Автор: Стефан Ганков, Александър Иванов
Ключови думи: Охрана, разследване, сигурност, охранителни услуги, БСК, БКОС, ЗЧОД, Европейски модел, детективска дейност, ЗМВР Пожарна безопасност, Авария, Пожар, Бедствие, Пожарна техника, Пожарна автоматика, Пожарни системи, Пожарен риск
Описание

Целта на този документ е да представи актуалното състояние, тенденции за развитие, текущите проблеми и потребности в сектор „Дейности по охрана и разследване“. Анализът съдържа задълбочено изследванена човешкия капитал,  нормативната рамка, бизнес средата, мястото на сектора в икономиката на Европа и България. Анализирани са основни групи кадри, като детайлно са представени основните изисквания за различните групи персонал. Изследвани са и въпросите относно образователната и професионалната им подготовка, както и основните фактори и движещи сили за промяна. Специално внимание е отделено на политиките и прогнозите за развитие на човешките ресурси, както и очакванията за промяна на знанията, уменията, професиите и компетенциите.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа