Новини от външни източници
Чуждите инвестиции за първите три месеца на годината възлизат на 371,3 млн. евро
19.05.2016
Източник: economy.bg

Преките чуждестранни инвестиции в страната в периода януари – март 2016 възлизат на 371,3 млн. евро (0,8% от БВП), като са по-ниски с 214,7 млн. евро (36,6%) спрямо януари – март 2015 (586 млн. евро, 1,3% от БВП). През март 2016 те нарастват със 78,6 млн. евро, при ръст от 99,6 млн. евро за март 2015. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 9,3 млн. евро, при 15,8 млн. евро за януари – март 2015. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 2,2 млн. евро (23,9% от общия размер за януари – март 2016), Норвегия – 1,4 млн. евро (15,4%), САЩ – 1 млн. евро (11%) и Германия – 1 млн. евро (10,8%).

Източник: БНБ

Най-големите преки инвестиции в страната за първото тримесечие на годината са от Нидерландия (232,9 млн. евро). 

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за периода януари – март 2016 възлизат на 20 млн. евро, при 26,6 млн. евро за януари – март 2015. През март 2016 те намаляват с 12,1 млн. евро, при ръст от 20,3 млн. евро година по-рано.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа