ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 22.01.2016 г.
Изготвил Пресцентър на БСК, тел. 02 932 09 28, e-mail: pr@bia-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Училищно образование

Висше образование, младежи

Пазар на труда; доходи; производителност на труда

Човешки ресурси, квалификация, преквалификация

Наука, иновации, технологии

Училищно образование
Заглавие: Петокласниците може да учат без учебници
Дата: 21.01.2016 21:01
Медия: Сега
Очертаващото се забавяне на новите учебници роди поредна революционна идея - петокласниците да учат история без учебници. Просветният министър Тодор Танев е възложил на подчинените си да проучат възможността за тази "особена" по думите му форма на обучение. "До края на първия учебен срок на учебната 2016/2017 г., мисля, че е възможно учителите да преподават история в пети клас без учебници, но спа...
Заглавие: Иван Игов: Родителита са натикани в ъгъла на образователната система
Дата: 22.01.2016 08:47
Медия: БНТ
Насилието между деца в училище е факт. Само с камера и някава жива охрана не може да се осигури сигурност в училище, каза психологът Иван Игов в студиото на "Денят започва".Психологът отбеляза, че броят на учениците в училище трябва да е толкова, че да се разпознават от учителите.Трябва да кажем стига и да се противопоставим на това децата ни да учат в сгради за 300 човека, а да са 1000.Смачкаваща...
Заглавие: Учители по география на протест
Дата: 21.01.2016 09:44
Медия: Българско национално радио
На 23-ти януари пред Министерството на образованието ще се проведе национален протест на учителите по география. Протестът е след редица техни инициативи срещу грубото сваляне на учебен материал за горните класове в учебната програма по география и икономика. В предаването на " Хоризонт" - "Преди всички" председателят на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти доц. Марин Русев обясн...
Висше образование, младежи
Заглавие: Законът за висшето обрасна с лобизъм
Дата: 21.01.2016 22:45
Медия: Дума
Когато един законопроект влезе в Народното събрание, никога не се знае какво ще излезе оттам. Миналата година Министерският съвет внесе проект за промени в Закона за висшето образование (ЗВО) с основната цел да въведе най-сетне нов начин на финансиране на висшите училища, при който субсидията на вузовете да не зависи само и единствено от броя на приетите студенти. Този проект обаче отвори сгода за...
Пазар на труда; доходи; производителност на труда
Заглавие: 64 г.средната възраст на трудоспособното население у нас до 2050 г.
Дата: 21.01.2016 23:39
Медия: Вестник Земя
Работната сила в България застарява все повече, предупреждава Световната банкаДо 2050 г. сред­ната въз­раст на трудос­пособ­ното население у нас ще е 60–64 години. Тези притес­нителни данни изнесе Светов­ната банка в новия си док­лад, пос­ветен на проуч­ване на меките умения (поз­навателни и социално-емоционални) на бъл­гарина, що се отнася до реализацията на трудовия пазар. Старши екс­пер­тът ико...
Заглавие: Стартира програма "Модерният бизнес" за малки и средни фирми
Дата: 21.01.2016 17:52
Медия: Монитор
Програмата "Модерният бизнес", която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия в България беше стартирана в четвъртък. Тя е съвместна инициатива на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и "Майкрософт България" и включва безплатно внедряване на услугите от пакет...
Човешки ресурси, квалификация, преквалификация
Заглавие: Георгиева: Хедхънтингът е една от ключовите стратегии за подбор на кадри
Дата: 21.01.2016 20:54
Медия: Телевизия Блумбърг
Разрастването и разпространението на облачните технологии би улеснило процеса на работа и би спомогнало за развитието на HR индустрията.В национален и световен мащаб се работи за създаването на стандарти по отношение на ролите в HR индустрията. Британският институт за управление и развитие на човешките ресурси има рамка, която служи за ориентация и налагане на професионални стандарти в сферата. По...
Заглавие: МВФ търси нов шеф
Дата: 21.01.2016 17:25
Медия: Монитор
Международният валутен фонд (МВФ) започва подбор на кандидатите за шеф на финансовата институция, съобщава Reuters. От МВФ уточниха, че от днес приемат заявки за кандидатури, независимо от изразената от Кристин Лагард готовност да изкара още един мандат на шефския пост. Пълномощията й изтичат на 5 юли. Според запознати подборът на кандидатите ще завърши към началото на март. Пречка пред ново избир...
Заглавие: Имаш поща, нямаш работа. Пречи ли на работата личната кореспонденция в офиса?
Дата: 22.01.2016 09:29
Медия: БНТ
Следенето на служители при използването на социални мрежи в работно време е тема, по която бяха изказани противоположни мнения. Дискусията беше предизвикана от решение на Европейския съд по правата на човека, с което беше оправдан работодател за контрол върху съобщения на служител, изпратени чрез чат-канал. Мотивът за съдебното решение е, че компанията е проникнала в работен акаунт. Решението зася...
Наука, иновации, технологии
Заглавие: ЕК остави България без средства
Дата: 21.01.2016 23:39
Медия: Вестник Земя
Бъл­гария не е получила нищо в раз­п­ределението на сред­с­т­вата за инвес­тиционни проекти от специал­ния фонд на Европейс­кия съюз в раз­мер на 350 милиарда евро. Основно са получили одоб­рения пред­п­риемачи от Фран­ция, Дания и Италия, съоб­щава "Рос­сийс­кая газета". Бъл­гар­с­ките наб­людатели отбеляз­ват, че желанието да се помогне на най-нуждаещите се страни в ЕС е останало само на хар­тия...
Заглавие: Microsoft ще инсталира безплатно Office 365 на малки и средни компании
Дата: 21.01.2016 18:08
Медия: Капитал
Microsoft ще предлага безплатно внедряване на облачния си Office 365 за малки и средни предприятия, както и обучение на служителите за по-ефективното използване на софтуера. Инициативата е част от програмата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) "Модерният бизнес". От държавното ведомство обявиха също така и че ще организират срещи с бизнеса по места, като...