Коментар / 14:13, 20.11.2019 / Стоян Георгиев
Анализ на основните проблеми на образователната система и системата за квалификация и преквалификация

Този сайт е мъртав както е видно - от 2010г.
Жалко темите, целите и задачите са интересни. Явно липсва устойчивост на проектите и на този включително. Очаквах да видя полемика, дискусии обмяна на идеи и практика. Почивайте в мир.


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа