Новини
Бизнесът изпитва остър глад за близо 200 професии Бизнесът изпитва остър глад за близо 200 професии
30.05.2016
Източник: economic.bg

Липса на специалисти в търсени от бизнеса области и ниско качество на професионалното образование в България се превръщат във все по-голяма пречка за нарастването на инвестициите у нас. Бизнесът изпитва остър глад за близо 200 професии. Това заяви Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара (БСК)

Той подчерта, че вече има ясни сигнали за отлив на чужди инвеститори заради кадровата криза и в последствие те предпочитат съседна Румъния. По думите на Томов мрежата от професионални гимназии не отговаря на регионалната структура. Забелязва се и "бягство" на младите от професионалните гимназии и индустрията. 

Томов коментира, че списъкът с дефицитни професии за професионално образование и обучение е безкраен и включва позиции от почти всички области на образование - стопанско управление и администрация, физически науки, информатика, техника, производство и преработка, селско, горско и рибно стопанство, ветеринарна медицина, здравеопазване, социални услуги и услуги за личността, транспорт, опазване на околна среда и обществена сигурност и безопасност.

Според него не трябва да се закриват паралелки, а в България това се случва с цели професионални гимназии. Проблемът е толкова сериозен, че освен отлив на чужди инвеститори има реална опасност и наши действащи предприятия да изместят активите и работата си в Румъния.

Кризата с липсата на кадри у нас е маркирана и от властта през втората половина на миналата година в анализ, който е одобрен от правителството. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа