Събития
Национален форум за изграждане и развитие на Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите

Организатор: БСК
Дата: 28.09.2010
Място: гр. Хисаря, х. Аугуста


На 28 и 29 септември, в гр. Хисаря (х. Аугуста), ще се проведе национален форум, на който ще бъде обсъдена концепцията за създаване на "Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите" и заложените в нея структури, функции и дейности.


Ще бъде представен напредъкът по проекта и резултатите от извършените дейности.


Освен екипът на БСК, в дискусиите ще вземат участие партньорите по проекта, както и представители на държавната администрация и на работодателски и браншови организации. 


Предстои публикуване на програмата на форума и други документи.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа