Новини
Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
28.03.2017

С ентусиазъм твърдим, че обучението и развитието е приоритет в управлението на човешките ресурси, но проучванията на практиката показват, че твърде често това не се случва... ...

Източник: БСК

още »
Образование и квалификация в България Образование и квалификация в България
28.03.2017

Ретроспекция на проблемите и съпоставителен анализ с Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия Българска стопанска камара, София, 2017 г. ...

Източник: БСК

още »
Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“ Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“
28.03.2017

Текучеството на персонал отдавна е проблем за бизнеса, който излиза скъпо. Текучеството е свързано със значителни разходи за компаниите като води не само до загуба на продуктивност, но и изисква време и средства за намирането, назначаването и обучението н ...

Източник: HR.com / T&D Essentials

още »
БСК внедрява модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК внедрява модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
17.03.2017

БСК работи по изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“, в резу ...

Източник: БСК

още »
Оценка на емоционалната интелигентност Оценка на емоционалната интелигентност
17.03.2017

Тестът за оценка на емоционалната интелигентност е създаден от екип специалисти в областта на психодиагностиката на личността и управлението на човешките ресурси. Инструментът е свободно достъпен и безплатен за ползване, чрез Националната система за оценк ...

Източник: БСК

още »
БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния
17.03.2017

БСК предстои да участва в съвместен проект заедно със СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност между България и Румъния ...

Източник: БСК

още »

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа