Новини
Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя
03.05.2017
Източник: PeopleStrategy

Какво представляват преживяванията на служителя и тяхното управление?

 

Преживяванията на служителите е най-общо сумата от възприятията им за различните интеракции, които имат с организацията, в която работят. Това включва всичко, което получават по време на престоя си в дадената компания, и което се отразява на когнициите и нагласите им. А разбира се, това се отразява на поведението на служителите и до тяхното представяне на работното им място. Управлението на преживяванията е нов подход, насочен към предоставянето на положителни преживявания у служителите по подобен начин на предоставянето на положителни преживявания у клиентите. Така както една компания се стреми да угоди на крайните си клиенти и да им остави максимално добро впечатление, така управлението на преживяванията на служителите е насочено към потребностите на индивидите вътре в нея. То е отговорност на всеки един ръководител в организацията и за да бъде ефективно трябва да бъде цялостна нагласа.

 

Как да изградим добро преживяване у служителя?

 

PeopleStrategy предлагат 5 основни начина, чрез които да се създаде преживяване, носещо стойност за хората и организацията.

 

       1. Преживяването на служителите трябва да се разглежда холистично

 

Един от основните недостатъци при управлението на човешки ресурси е отделните му функции да се разделят. Често мениджърите отделят подбора и наемането от въвеждането в процеса на работа и обучението, а те от своя страна биват отделяни от всички останали ежедневни интеракции.

Но служителите не гледат така на нещата. Повечето служители си спомнят интервюто си, като са кандидатствали за работа, и как са се чувствали тогава. Помнят също и първия си ден, в който са дошли на новата работа. И определено не са забравили последния път, в който мениджърът ги е похвалил или какво е било чувството при негативна обратна връзка по време на оценка на представянето си.

Всички тези елементи са изграждащите блокове на по-голямата картина. Гледайки на всичко това като на едно продължаващо общуване, помага не само да се разберат дългосрочните ефекти от създаването на положително преживяване, но и да се види, че негативите могат да бъда изгладени във времето с подходящия подход.

 

       2. Предоставяне на служителите на инструментите и средствата, от които имат нужда

 

Доста често срещано е работодателите да не са подсигурили всичко, необходимо на служителя, за да може да си върши работата. И тук не става дума само за осигуряването на компютър, офис, служебен телефон или работно облекло. Става дума за малките неща – служебният телефон е поръчан, но ще пристигне след седмица, служебният компютър е наличен, но е заключен и никой не знае паролата. Особено важно е подсигуряването на всякакви ресурси, с които служителят да си изпълнява задълженията, за да носи стойност за компанията.

 

       3. Подсигуряване на преживявания, които носят стойност за служителя

 

Процедурите в бизнеса са неизбежни, но когато започнат да възпрепятстват на служителите  да си вършат работата, се превръщат в пречка. Често компаниите приемат в сила процедури, които създават объркване и конфликти вместо да внасят яснота. В случая е важно те да служат на служителите.

 

       4. Разширяване на обхвата на мислене за кандидата за работа отвъд първия му работен ден

Компаниите се съсредоточават върху това да създават добри впечатления и преживявания у кандидатстващите при тях. Но в момента, в който човек приеме дадена оферта и се присъедини към компанията, той става безличен. Първоначално го обгрижват и третират като царска особа, а след това го захвърлят пред компютъра в офиса. В този смисъл организациите трябва да разширят мисленето си за кандидата отвъд първия му работен ден, защото в противен случай ще започнат да му търсят заместник от рано.

 

       5. Признаване на преживяванията на служителя заради резултатите, до които водят

От изключително значение е преживяванията на служителите да се ценят заради резултатите, до които водят, а не заради самите преживявания. В случая е важно да се създават такива преживявания, които да накарат служителя да носи стойност за компанията, а не просто той да се чувства добре. Например, сервитьор в ресторант може да е много щастлив и да си приказва с колегите си, но така и да не обърне достатъчно внимание на клиентите си, тъй като е улисан в разговор. Той е щастлив, но това очевидно не води и до щастливи клиенти.

 

 

В заключение може да се каже, че когато има налице комбинация от инструменти, средства, вдъхновение и подкрепа, служителите в една компания могат да разрешават много проблеми и предизвикателства и да създават стойност за работодателите си по невъобразими начини.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа