Новини
Предстоящи дейности по проект  „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ Предстоящи дейности по проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“
28.01.2019
Източник: Българска стопанска камара

Успешно завърши първата фаза с дейности по изпълнение на проект  „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“.

 

 

Предстоящите по проекта дейности в периода 11.2018 – 06.2019 г. включват:

 

  • Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови 5 е-инструменти за оценка на компетенциите и 7 е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните компетентности модели
  • Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence с ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)
  • Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence с Европейската квалификационна рамка (Националната квалификационна рамка)
  • Разработване на каталог на компетенциите по професии (на ниво единични групи от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.)
  • Разработване на речник на генерични компетенции - електронна библиотека от компетенции, която подпомага идентифицирането, дизайна и генерирането на най-важните за организацията компетенции, които се използват в процеса на разработване на компетентностен модел.

 

 

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа