Събития
Девето заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите

Организатор: БСК
Дата: 26.06.2015
Място: София, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1

още »
Заключителна пресконференция по проекта за MyCompetence

Организатор: БСК
Дата: 26.06.2015
Място: София, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1

още »
MyCompetence събира университетските кариерни центрове

Организатор: МОН и БСК
Дата: 24.06.2015
Място: БСК, София, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1

още »
Южен централен район се запознава с MyCompetence

Организатор: Регионален съвет за развитие и Регионален координационен комитет на Южен централен район
Дата: 18.06.2015
Място: гр. Кърджали

още »
MyCompetence се представя пред кариерните центрове на МОН

Организатор: Министерство на образованието и науката
Дата: 15.06.2015
Място: хотел „Света София“, София, ул. „Пиротска“ № 18

още »

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа