Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.11.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 05.08.2013 г.
Автор: Камелия Соколова, Иван Иванов, Мая Христова, Ваня Кирова, Силвия Тодорова
Ключови думи: компетентностен подход, професионални стандарти, европейски стандарти, добри практики, прогнозиране на потребности от умения, нови умения, платформи за бизнес анализи
Описание

Анализът проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия.

Разгледани са европейски политики за заетостта и мобилността на работната сила. Описани са настъпилите промени в нормативната база през 2011-2012 г. Представени са европейски инициативи за повишаване на мобилността на работната сила. Направено е проучване на проекти, разработени в сектори, определени за пилотни в изпълнявания от БСК проект за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Направен е и анализ на съдържанието и източниците на информация за пазара на труда в Европа, както и на необходимостта от прогнозиране на потребностите от умения. Описани са някои използвани инструменти за прогнозиране на нуждите от нови умения. В анализа са описани и специализирани платформи за бизнес изследвания.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа