Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на Р. България, 2008-2012 г. (2013)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 02.06.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 02.06.2014 г.
Автор: Силвия Тодорова, Камен Колев
Ключови думи: Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на Р. България, 2008-2012 г. (2013)
Описание

Този документ представя основните икономически тенденции и факторите, които влияят върху икономическото развитие на България в периода 2008-2012 г. В целия разглеждан период България отчита най-ниско равнище на БВП на глава от населението сред държавите-членки на ЕС, което е над два пъти по-ниско от средното за съюза. Основни икономически фактори през разглеждания период: световната финансова и икономическа криза и въвеждане в България на плосък данък от 10% - корпоративен от 1.1.2007 г. и върху доходите на физическите лица – от 1.1.2008 г.  

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа