Предложения за нормативни промени - 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.08.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.07.2014 г.
Автор: Александра Цветкова, проф. Елена Шойкова, Екатерина Попова, Боян Иванов, Милчо Димитров, Елена Шишманова, Снежана Славчева
Ключови думи: Предложения за нормативни промени - 2013
Описание

Документът се основава на постигнатите до момента резултати по проекта и на извършените анализи и прегледи на актуалните политики и стратегическите документи на Европейския съюз и съществуващата наднационална нормативна уредба в областта на електронно управление. Правят се анализ и преглед на политиките, състоянието, проблемите и законодателството в областта на електронното управление на национално ниво, както и на предпоставките за интегриране на MyCompetence в рамките на електронното управление.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа