Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила - 2011
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 01.02.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 10.12.2011 г.
Автор: Владимир Бояджиев, Милчо Димитров, Чавдар Христов, Елена Шишманова, Наталия Събева, Снежана Славчева, Людмила Векова, Лазар Лазаров, Йорданка Велинова, Силвия Тодорова
Ключови думи: пазар на труда, работна сила, нормативни промени, квалификация, образование
Описание

Преодоляването на недостига на квалифицирана работна сила в България предполага разработването на политики и прилагането на мерки с мултисекторен характер. Комплексният характер на причините, които пораждат недостиг на работна сила изискват и промени в трудовото законодателство, заплащането на труда, активната политика на пазара на труда, професионалното образование и обучение, социалното партньорство и др. В тази връзка за преодоляване недостига на работна сила се правят четири пакета предложения:
1. нови политики за регулиране на пазара на труда, в т.ч. активни политики на пазара на труда и политики в областта на образованието и обучението;
2. подобряване на управлението и институционалната структура;
3. стимулиране сътрудничеството между социалните партньори за недопускане на недостиг на работна сила;
4. промени в действащата нормативна уредба за недопускане недостиг на работна сила.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа