Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Туризъм“ - 2013
15.01.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа