Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Документът обединява смислово и логически разработените до този момент по проекта методически материали и обобщава основните възможности и насоки за дефиниране функционалностите на Информационната система за оценка на компетенции (ИСОК).
10.12.2011

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа