Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Препоръка на Съвета на Европа относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене
06.03.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа