Събития
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „Възможности за трудова мобилност в трансграничния регион България – Румъния“

Организатор: Стопанска камара - Велико Търново
Дата: 04.10.2018
Място: БТА, Велико Търново


На 4 октомври 2018 г., от 11:30 ч., в Пресклуба на БТА – Велико Търново (ул. "Христо Ботев" 2, ет. 3), ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени:

 

  • Изводи от оценката на компетенциите на безработните лица в трансграничния регион България-Румъния по отношение на нагласите за трудова мобилност, умения за работа в екип и ефективно общуване, способността за интегритет и др.;
  • Представяне на съдържанието на електронна платформа Jobmobility с профили на 300 безработни лица от България и Румъния с информация за тяхната възраст, образование, квалификация и самооценка на техните умения.

 

Проучванията и е-платформата са осъществени в рамките на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България – Румъния“, който се изпълнява от Стопанска камара – Велико Търново, в партньорство с Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието (КТИНЗ) - Констанца (Румъния), по програма INTERREG V-A ROMANIA – BULGARIA.

В пресконференцията ще участват:

 

  •   Митко Господинов – изп. директор на СК - Велико Търново, и ръководител на проекта,
  •   Жечко Димитров – програмен директор в Българска стопанска камара,
  •   Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК,
  •   Луиза Сербула – координатор на проекта от страна на КТИНЗ,
  •   Людовик Фрайко – експерт към КТИНЗ.

 

 

За контакт и потвърждаване на участие:
 Гергана Гиздина, на тел. 0883 499 229 или е-mail: g.gizdina@gmail.com

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа