Новини
300 безработни лица от България и Румъния успешно преминават новоразработените електронни обучения 300 безработни лица от България и Румъния успешно преминават новоразработените електронни обучения
28.01.2019
Източник: БСК

 

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“, който стартира през пролетта на 2017 г. продължава изпълнението на дейностите си. 

Разработени са общо 10 електронни инструмента (5 въпросника във вариант за България и за Румъния), въпросника за оценка на умения на теми: Въпросник за интегритет и лоялност; Въпросник за оценка на умения за работа в екип; Въпросник за изследване на наблюдателността и вниманието; Въпросник за оценка на умения за ефективно общуване; Въпросник за оценка на нагласите за трудова мобилност, както и Въпросник за интервю и самооценка на преносими и специфични компетенции.

С помощта на е-инструментите и на базата на проведено проучване и установени дефицити в уменията сред 300 търсещи работа лица в трансграничния регион и са създадени 8 електронни обучения. На български език са налични следните теми: Начална компютърна грамотност; Румънски език за начинаещи; Умения за работа в екип в мултикултурна среда; Умения за справяне със стрес и напрежение на работното място. На румънски език: Български език за начинаещи; Ефективна комуникация на работното място; Здраве и безопасност на работното място; Умения за справяне с конфликти на работното място.

Електронните обучения подпомагат развитието на компетенции и са ефективен и бърз начин за запълване на дефицитите в предлаганите умения. Целта на обученията е усъвършенстване и преодоляване на дефицитите в знанията и уменията на работещите и търсещите работа в трансграничния район България – Румъния, като предпоставка за насърчаване на трудовата мобилност, преодоляване различията между търсени и предлагани умения на работната сила и  увеличаване на възможностите за успешно намиране на работа и устойчива заетост.

 

В резултат на успешно преминатите обучения лицата получават удостоверения.

www.jobmobility.info

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа